Serveis

Serveis de consultoria geològica i del medi ambient


Treballs per conèixer el terreny des d’un punt de vista geològic i ambiental

A sotasòl oferim serveis de geologia aplicada que aporten coneixement del terreny i la seva interacció amb l’acció humana. Aquest coneixement es pot traduir en determinar com ha de ser una fonamentació o quina inclinació ha de tenir un talús, per exemple, o bé en projectar de la manera més adequada les mesures per impedir que un focus de contaminació s’escampi.

Sotasòl ofereix estudis on integra la seva experiència i coneixement.

Les eines de les quals es disposa permeten oferir aquestes tipologies de serveis: