CAD / SIG / disseny gràfic

Treball gràfic en entorn digital i edició dels resultats


Treball en un entorn georeferenciat CAD i SIG

Els programaris CAD i SIG permeten el dibuix tècnic de manera digital. Permet treballar en un entorn georeferenciat, la qual cosa és molt útil alhora de representar diversos tipus d’informació superposada. A sotasòl, el coneixement avançat de totes aquestes eines ens permet disposar ordenadament de capes d’informació existents i generar-ne de noves.

Eines de disseny gràfic per a elements geològics

Altres programes de disseny gràfic permeten fer els dibuixos relacionats amb la geologia, com talls geològics, models geològics, testificacions de sondejos, etc. Les eines de disseny gràfic tenen l’avantatge que són fàcilment modificables, reproduïbles i de còmode emmagatzematge.