Cartografia geològica

Mapes geològics i geotemàtics


Cartografia geològica.

La cartografia geològica és una tècnica de representació dels diferents tipus de roques i sediments i sòls que afloren a la superfície terrestre i la interpretació de la seva disposició i geometria en profunditat.

Cartografia geològica tradicional i digital.

La cartografia tradicional, entesa com representar sobre un mapa topogràfic les observacions de camp, és una eina fonamental, que es complementa i millora amb l’ús de tècniques digitals. A sotasòl combinem ambdues tècniques. Així, en una primera fase (al camp) representem la geologia en paper a la vegada que utilitzem eines SIG integrades en dispositius electrònics portàtils. En una fase posterior l’edició i processat de la cartografia es du a terme íntegrament en un entorn digital i georeferenciat.

Serveis de cartografia flexible i adaptats a cada necessitat: cartografia geotemàtica

En aquest camp, oferim mapes geològics a partir de models ajustats a l’escala adequada al projecte focalitzats en les característiques necessàries del projecte (diferents àmbits), i complementats amb talls, columnes, altres elements gràfics i descripcions litològiques, estructurals i del model interpretatiu.

Les tècniques de cartografia geotemàtica són la base per a la caracterització del subsol des de múltiples punts de vista:

  • Identificació de riscos geològics (EIRG)
  • Cerca de recursos
  • Geotècnia preliminar