Caracterització de materials

Quantificació i descripció de paràmetres característics i comportament dels materials geològics.


L’objectiu: conèixer adequadament les roques i els sòls

Qualsevol intent d’aprofundir en l’estudi del terreny o el seu comportament serà molt més reeixit si es determinen les propietats i les característiques dels materials que el formen. Només amb el coneixement adequat s’assoliran conclusions sòlides i extrapolables a l’entorn.

Caracteritzem els materials geològics de manera pluridisciplinar

L’aproximació al coneixement dels sòls i les roques es pot emprendre de moltes maneres:

  • morfològica i mecànica, per determinar el comportament enfront a condicionants físics
  • mineralogia i petrografia, per identificar els materials, classificar-los i poder entendre la seva gènesi
  • geoquímica, per quantificar la concentració d’elements i compostos constituents
  • radiològica, analitzant la radiació gamma natural (principalment el seu contingut en Urani, Tori i Potassi), que té implicacions geològiques, mediambientals i sanitàries.