Processat de dades geològiques

Tractament de paràmetres geològics del terreny


Treball amb dades per obtenir-ne tota la informació que se’n derivi

El processat de dades consisteix en el tractament, ja sigui de manera manual com informàtica, de la informació adquirida. El resultat d’aquest tractament és la transformació de la informació i la generació de noves dades. Es pot realitzar de manera automàtica mitjançant interpolacions que elaboren models numèrics vàlids per obtenir la informació desitjada.

El processat de dades permet la simulació d’escenaris

Els models numèrics mitjançant processat automàtic són molt vàlids per entendre escenaris passats i predir els futurs.