Estudis ambientals

Estudi de l’afectació del medi per les accions humanes


Treballs per conèixer com un projecte afectarà l’entorn.

És necessària una bona planificació del territori i del paisatge per evitar agressions irreparables a l’entorn, i així ho contempla la legislació. És important, per aquest motiu, que els projectes implantats en entorns sensibles hagin passat per un procés d’estudi i millora des d’un punt de vista ambiental.

Anticipació dels efectes per minimitzar les conseqüències.

Els estudis ambientals permeten, a partir del coneixement del paisatge, flora i fauna, i la ponderació del seu ambiental, anticipar els efectes que la implantació d’un projecte pot comportar i introduir-hi les mesures correctores necessàries per reduir l’impacte.

Treballs ambientals

A sotasòl oferim un ventall ample de treballs relacionats amb el medi ambient:

  • Estudis hidrogeològics
  • Estudis de delimitació de zones inundables
  • Documents inicials de projecte (DIP)
  • Estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP)
  • Estudis d’impacte ambiental (EIA)
  • Restauració ambiental
  • Estudis de zonificació de zones inundables
  • Llicències ambientals d’activitat