Bases de dades geològiques

Disseny de bases de dades geològiques i homogeneïtzació de la informació


Les bases de dades són una eina molt útil per endreçar i manipular informació

Les bases de dades són sistemes amb què l’usuari podrà emmagatzemar de manera endreçada i disposar de la informació còmodament i àgil.

Bases de dades i cartografia geològica

Els mapes geològics es nodreixen i en el fons són un tipus de base de dades. Aquesta concepció portada a l’extrem i emprant les eines informàtiques actuals permet una actualització en temps real eficaç de la visualització sobre mapa.

Tota la informació disponible de manera fàcil

Homogeneïtzem els volums grans d’informació provinent de fonts i eines diverses amb criteris geològics, incorporant-la a bases de dades. Això ens permet minimitzar errors i disposar en tot moment de tota la informació desitjada, fer tractaments estadístics, i inclús visualitzar-la gràficament com a mapa.