Modelització 3D

Representació de la geologia en tres dimensions


Elaboració de models geològics 3D

Un model geològic tridimensional consisteix en la representació d’elements geològics en les tres dimensions de l’espai. Les tècniques actuals permeten visualitzar-los de manera realista, contínua i molt gràfica.

Representació contínua d’aspectes específics

La representació geològica es pot adaptar a l’encàrrec del client, generant models específics com models litològics, sedimentològics, estructurals, geomorfològics, geoquímics, ambiental, geomecànica i hidrogeològica, entre d’altres.