Eines geològiques

Equips i procediments per millorar la qualitat del treball


El coneixement geològic és fonamental pel desenvolupament

La geologia és una ciència amb un fort impuls motivat per les necessitats derivades del desenvolupament global. La recerca i gestió dels recursos naturals, les planificacions territorials, els riscos geològics, la caracterització del terreny del nostre entorn, son alguns exemples de sectors i àmbits de la geologia que afecten directament a la societat.

Equips i procediments per millorar els resultats

El treball en qualsevol ciència parteix de la utilització d’eines concretes i específiques. Nosaltres entenem que una eina geològica és una metodologia o un instrument que s’utilitza per executar una tasca concreta en el nostre camp de treball. L’ús d’eines adequades permet la optimització dels recursos i del temps en el procés d’execució de qualsevol projecte geològic i la millora de la qualitat del treball.

Eines per cada fase d’estudi

A sotasòl es procura integrar eines tradicionals geològiques amb altres tecnològicament molt avançades, amb l’objectiu final d’estudiar la geologia de la manera més eficaç i coherent possible. A grans trets, podem agrupar les eines de les quals disposem en: