Tècniques de modelització geològica

Interpretació i contextualització de dades geològiques.


Un model geològic és una representació idealitzada i simplificada de la realitat

Segons el Nou diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, un model, entre altres coses, pot ser:

4 1 m. [QU] Representació ideal d’un aspecte concret de la realitat física emprada amb finalitats d’interpretació i de quantificació dels fenòmens i dels comportaments.

4 3 m. [LC] Simplificació de la realitat que intenta detectar els elements fonamentals d’un problema concret, eliminant-ne aspectes secundaris.

Elaborem models que interpreten la realitat geològica

A sotasòl entenem la modelització geològica com el procés imprescindible en qualsevol estudi geològic d’interpretació i comprensió de la realitat objecte d’estudi, des de punts de vista diversos, com ara geotècnic, de difusió de contaminants, de conca sedimentària, estructural, etc.

Construïm models hidrogeològics

Els models hidrogeològics multicapa permeten preveure el comportament hidrogeològic del subsol a petita o gran escala. En concret, faciliten el dimensionat de sistemes d’abatiment freàtic i permeten entendre l’efecte del bombament i les estructures previstes a l’aqüífer.