• CONSULTORIA GEOLÒGICA
  Geologia aplicada a la geotècnica, l'aigua subterrània, els riscos geològics i el medi ambient.
 • ESTUDIS GEOTÈCNICS
  Estudis de caracterització del subsol des del punt de vista geotècnic en projectes d'enginyeria o arquitectura.
 • RISCOS GEOLÒGICS
  Estudis per a delimitar, quantificar i mitigar els riscos geològics.
 • CARTOGRAFIA GEOTEMÀTICA
  Elaborem mapes i models geològics i d'àmbit específic.
 • HIDROGEOLOGIA
  Caracteritzem l’aigua, el comportament hidrogeològic
  del terreny i modelem els aqüífers.SOTASÒL, Empresa consultora en geologia aplicada, geotècnia, hidrogeologia i riscos geològics

Equip de geòlegs expert en geologia fonamental i aplicada a diversos sectors: Edificació, Construcció civil, Enginyeria de projectes. Estudis geotècnics, Estudis de riscos geològics, Estudis hidrogeològics, Cartografia geològica.

Sectors

Arquitectura i edificació

Enginyeria

Recerca, investigació i desenvolupament

Serveis immobiliaris