• CONSULTORIA GEOLÒGICA
  Una consultoria especialitzada en serveis
  relacionats amb la geologia, l'aigua i el medi ambient.
 • ESTUDIS GEOTÈCNICS
  Estudis per a projectes d’enginyeria o arquitectura on
  apliquem la geologia per conèixer les propietats mecàniques del terreny.
 • QUALITAT DEL SÒL
  Caracteritzem el subsol i l’aigua freàtica
  per valorar-ne la seva qualitat ambiental.
 • CARTOGRAFIA GEOTEMÀTICA
  Elaborem mapes geològics i geotemàtics i els apliquem
  a la resolució de problemes.
 • HIDROGEOLOGIA
  Caracteritzem l’aigua, el comportament hidrogeològic
  del terreny i modelem els aqüífers.